Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm

30.000 - 35.000

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

Chọn loại:
30.000đ

Thông tin sản phẩm

    Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 
 

" Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi. "

(Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje).

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 1Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 2Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 3Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 4Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 5Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 6Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 7Thần Chú Giải Thoát Qua Sự Nhìn Ngắm 8 

Sản phẩm liên quan