Hương (Nhang) vòng Tây Tạng cao cấp 2h 4h 12h

240.000 - 450.000

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

Tên Sản Phẩm Hương vòng 12H Hương vòng 4H Hương vòng 2H
Đường kính vòng 4 mm 4 mm 4 mm
Thời gian cháy trung bình 12H 4H 2H
Só lượng vòng 20 vòng đơn 16 vòng kép 24 vòng kép
Trọng lượng hộp 657.1 g 367.6 g 322.4 g

 

Chọn loại:
240.000đ

Thông tin sản phẩm

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

Hương Nhang vòng Tây Tạng 1Hương Nhang vòng Tây Tạng 2Hương Nhang vòng Tây Tạng 3Hương Nhang vòng Tây Tạng 4Hương Nhang vòng Tây Tạng 5Hương Nhang vòng Tây Tạng 6Hương Nhang vòng Tây Tạng 7Hương Nhang vòng Tây Tạng 8Hương Nhang vòng Tây Tạng 9Hương Nhang vòng Tây Tạng 10Hương Nhang vòng Tây Tạng 11Hương Nhang vòng Tây Tạng 12Hương Nhang vòng Tây Tạng 13Hương Nhang vòng Tây Tạng 14Hương Nhang vòng Tây Tạng 15Hương Nhang vòng Tây Tạng 16Hương Nhang vòng Tây Tạng 17Hương Nhang vòng Tây Tạng 18Hương Nhang vòng Tây Tạng 19Hương Nhang vòng Tây Tạng 20Hương Nhang vòng Tây Tạng thông số sản phẩmHương Nhang vòng Tây Tạng cách sử dụng