DÂY ĐEO ĐỰNG THUỐC ĐEO CỔ

Liên hệ

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

  • Chất liệu: đồng
  • Công nghệ tiện CNC tinh tế
  • Khắc Lazer thần chú Om Ah Hung 
  • Kích Thước: 30x15 mm; nặng 12g

Thông tin sản phẩm

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI
DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 2DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 3DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 4DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 5DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 6DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 7DÂY ĐEO CỔ ĐỰNG THUỐC PHÁP XÁ LỢI 8