Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 14 li

450.000đ

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển


Thông tin sản phẩm

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 1Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 2Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 3Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 4Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 5Chuỗi vòng hạt đeo tay gỗ Sưa tím 6