Chuỗi hạt Bồ Đề Phật Nhãn 13 li

2.500.000đ

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển


Thông tin sản phẩm

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 1Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 2Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 3Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 4Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 5Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 6Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 7Chuỗi Hạt Bồ Đề Phật Nhãn 8